کامپیوتر - طراحی و گرافیک
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸  


کلمات کلیدی: کامپیوتر ،طراحی و گرافیک
کامپیوتر - اینترنت
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸  


کلمات کلیدی: کامپیوتر ،اینترنت
کامپیوتر - میکس و مونتاژ
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸  


کلمات کلیدی: کامپیوتر ،میکس و مونتاژ
کامپیوتر - سیستم عامل
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸  


کلمات کلیدی: کامپیوتر ،سیستم عامل
کامپیوتر - امنیتی
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸  


کلمات کلیدی: کامپیوتر ،امنیتی
آموزشی - کامپیوتر
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸  


کلمات کلیدی: آموزشی ،کامپیوتر